АлАТ (GPT; ALT)

Начин на вземане: Венозна или капилярна кръв. Епруветка за серум със сепарационен гел – отделен серум.

Условия за вземане: Сутрин, на гладно

АЛАНИНАМИНОТРАНСФЕРАЗА (ALT) в серума

ALT е ензим, който катализира превръщането на кето- в аминокиселини. Съдържа се вътреклетъчно в различни тъкани, но преобладаващото количество от него се намира в цитоплазмата на чернодробните клетки, по-малка част в митохондриите им.

При увреждане на чернодробната тъкан преминава в кръвта. Времето на „очистването му“ от серума, измерено като полуживот е 47 часа – близо три пъти по продължително от това на аспартатаминотрансферазата (AST) – 17 часа.

ALT е най-добрият показател за състоянието на чернодробната тъкан. Нарастването на активността на ALT в серума е винаги израз на чернодробно увреждане. При острите вирусни хепатити активността на ALT в серум (плазма) се повишава рязко, при мононуклеоза също има значимо повишаване на активността на ензима. При прием на алкохол или медикаменти – контрацептивни, транкилизатори, антидепресанти, барбитурати и намаляващи нивото на липидите активността му се повишава като израз на чернодробно увреждане. Активност на ALT, която надвишава 15 пъти горната граница на референтните стойности се приема като израз на остра чернодробна некроза.

реф. стойности <42 IU/L

Оцени сега