Урея (Urea)

Начин на вземане: Венозна или капилярна кръв. Епруветка за серум със сепарационен гел – отделен серум.

Условия за вземане: Сутрин, на гладно

Уреята е важен краен продукт на белтъчната обмяна. Синтеза на урея се осъществява единствено в черния дроб от CO2 (въглероден двуокис) и NH3(амоняк). За разлика от амоняка уреята не е токсична. Тя се разтваря добре във вода, преминава през всички мембрани, които са пропускливи за вода, поради което се разпределя равномерно в тъканите на организма. По-голямата част от образуваната уреята се отделя през бъбрека, малки количества се излъчват през стомашночревния тракт и кожата. В редица случаи уреята може да бъде увеличена над или намалена под границите на нормата и изследването и може да даде ценна информация за състоянието на организма.

Повишение на уреята над границите на нормата се наблюдава при:

  • повишен прием на белтъци в храната; повишен белтъчен разпад в слeдствие на инфекции,
  • температурни състояния, тежки травми, тумори и др.;
  • обезводняване на организма – обилни изпотявания, повръщане, диария и др.
  • при болести на бъбреците и пикочните пътища – остра и хронична бъбречна недостатъчност;
  • запушване на пикочните пътища от камъни, тумори и др.

Понижение на уреята под границите на нормата се наблюдава при:

  • бедна на белтъци храна
  • тежки чернодробни заболявания с нарушение в синтеза на уреята
  • по време на нормално протичаща бременност

Освен в изброените по-горе случаи, уреята може да е повишена или намалена и при много други заболявания.
новородени 5.3-7.1mmol/l
жени          1.7-8.2
мъже          1.7-8.2

Оцени сега