Цистатин C (Cystatin C)

Начин на вземане: Венозна или капилярнa кръв. Епруветка за серум със сепарационен гел – отделен серум.

Условия за вземане: Сутрин, на гладно до 10ч. Задължително ЕГН.

Пробата се работи с венозна кръв ,като серумът се отделя в рамките на 15 мин. и се съхранява на температура 2-8 С в рамките на 24 ч.В лабораторната диагностика в световен мащаб се налага нов надежден метод за ранно откриване на ХБН .За разлика от креатининовият клирънс конц на Цистатин С не се влияе от пол, мускулна маса и др. ,той представлява белтък който се отделя в плазмата в постоянна концентрация,като нивото му зависи само от гломерулната филтрация .Това прави Цистатин С по-добър маркер за откриване на ранно бъбречно заболяване от креатинина.

Оцени сега