Креат. клирънс (Creat clearance) – Cockroft-Gault

Начин на вземане: Венозна или капилярнa кръв. Епруветка за серум със сепарационен гел – отделен серум. Изисква се информация за ръст, тегло и възраст.

Условия за вземане: Сутрин, на гладно до10ч.Изискват се данни за: ръст, тегло и възраст.

Креатининовият клирънс е изследване при което се измерват нивата на отпадния продукт креатинин в кръвта и урината .С помощта на това изследвание се оценява дейността на бъбреците .За да се изчисли клирънса е необходимо да се вземе проба от кръв и урина .Използва се 24 ч събирана урина.Преди изследването не се правят тежки физически упражнения в рамките на 48 ч ,и не се консумира голямо количество месо.

реф. стойности :1.33-3.00 ml/sek

Оцени сега