АсАТ (GOT; AST)

Начин на вземане: Венозна или капилярна кръв. Епруветка за серум със сепарационен гел – отделен серум.

Условия за вземане: Сутрин, на гладно

АсАТ – аспартат-аминотрансфераза, наричан в миналото ГОТ – глутамат-оксалацетат-трансаминаза е ензим, принадлежащ към групата на аминотрансферазите (трансаминазите). Те катализират междумолекулярния пренос на аминогрупи между аминокиселини и кето-киселини.

В човешкия организъм, ензимът ASAT се открива в различни тъкани и органи с различна активност. Особено висока активност е намерена в чернодробната тъкан. Относително високи активности са установени и в сърдечния мускул, скелетните мускули и мозъка. Активността на ензима в тези тъкани многократно надвишава активността му в серума (кръвта). Напр.стойността на ASAT в сърдечния мускул е почти 10 000 пъти по-висока в сравнение с тази в серума.

В кръвния серум на здрав човек ASAT се движи в определени референтни граници. Повишението на стойностите над нормата говори за увреждане (респ. заболяване) и освобождаване на ензима от тъкани с висока активност на същия. Така напр. повишение на ASAT се наблюдава при чернодробни заболявания, тежки увреждания на скелетните мускули, миокарден инфаркт и др.

РГ: при to 25 оС 2- 18 U/L; при to 37 оС 8 – 40 U/L Заболявания: Нараства при: дистофия и некроза на хепатоцитите; умерено при обширен ОМИ; тежко заболяване на скелетните мускули; масивна хемолиза; инфаркт на бъбрека. Намалява при: дефицит на Вит.В 6 Други причини за отклонения: Нараства при: затлъстяване; прием на лекарства увреждащи черния дроб или скелетната мускулатура. Коментар: Увеличение под 5 пъти е характерно за хроничен хепатит, 10-40 пъти се наблюдава при остри хепатити, над 40 пъти при токсични хепатити.

Оцени сега