маркер tPSA – общ

Начин на вземане: Венозна или капилярна кръв. Епруветка за серум със сепарационен гел – отделен серум.

Условия за вземане: Преди обяд до 12ч. задължително 10 дни след манипулации.

Total PSA (Общ простатно-специфичен антиген)

1. Какво представлява tPSA ?
Простатно-специфичният антиген(PSA) е серинова протеаза, която се произвежда от клетките на простатната жлеза. Секретира се в семенната течност, където има втечняваща функция. Малка част от PSA дифундира в кръвта.

2. Защо се изследва PSA ?
PSA е туморен маркер за наличието на простатен карцином. Подпомага поставянето на диагнозата вранните стадии, преди клиничните симптоми. Стойностите на PSA се проследяват при мъже след лечение на простатен карцином за откриванена рецидив (повторна поява на тумора). PSA се използва за оценка на ефекта от хормоналната терапия.

3. Материал за изследване и подготовка
Серум. Изследва се минимум 10 дни след ректално туширане. Препоръчително е изследването да се извърши преди започване на лечение и минимум 15 дни след оперативна интервенция, химио- или лъчетерапия.

4. Как се тълкуват резултатите?
Резултатите за PSA трябва да се интерпретират внимателно. Повишени стойности не означават непременно простатен карцином. Основната причина за повишение, при липса на тумори са:
доброкачествена хипертрофия на простататавъзпаление на простатата(простатит)травмиране на простата в резултат на диагностични и лечебни процедуриинфекция на пикочните пътищазадръжка на уринаНормалните резултати не изключват напълно наличието на карцином на простатата. Някои от медикаментите, които се използват за лечение на добракочествена простатна хипертрофия понижават PSA. Като цяло, обаче, колкото по-високо e нивото на PSA , толкова по-голяма е вероятността за рак на простатата. Непрекъснатото повишение с течение на времето, също може да бъде признак за простатен карцином.

5. Референтни стойности
Стойности на PSA под 4 µg/l се считат за нормални. Резултати между 4 и 10µg/l се определят като гранични и изискват уточняване.

Оцени сега