Невронспецифична енолаза (NSE)

Начин на вземане: Венозна или капилярна кръв. Епруветка за серум със сепарационен гел – отделен серум.

Условия за вземане: Преди обяд до 12ч.

NSE

Невронспецифична енолаза(Фосфо-Глицерат-Хидролаза)

Енолазите формират серия от изоензими, които трансформират 2-фосфоглицерата във фосфоенолпируват. Те присъстват като субединици, чиито три имунологично различими типа (α, β, γ) са идентифицирани. Типът γ се нарича невронспецифична енолаза NSE. NSE присъства в невроните и в периферната невроендокринна тъкан.
NSE е маркер на избор при: дребноклетъчния бронхиален карцином (Small Cell Lung Carcinoma – SCLC ) при напреднал стадий в над 90 % от случаите. Обикновено чувствителността е от 40 до 90% в зависимост от стадия на заболяването. При пациенти, повлияващи се от химиотерапевтичното лечение, за 2-3 седмици нивото на NSE спада осезателно, което е показател за успеха на провежданата терапия. Продължителната ремисия обикновено се придружава с ниски стойности на NSE.Невробластома (чувствителността е от 30 до 55%) при деца – в по-късните стадии на заболяването.Други тумори, при които може да се наблюдава повишено ниво на NSE (от 10 до 25 % чувствителност) са: метастазирали семиноми;модуларен карцином на щитовидната жлеза;стомах;гърда;черен дроб;колон-ректум;плацента;NSE е важен показател за преценка ефекта от провежданото лечение, както и за прогнозата.

Референтни граници: до 18.3 µg/l

Оцени сега