маркер fPSA – свободен

Начин на вземане: Венозна или капилярна кръв. Епруветка за серум със сепарационен гел – отделен серум.

Условия за вземане: Преди обяд до 12ч. задължително 10 дни след манипулации.

Free-PSA

Free PSA(Свободна фракция на простатно-специфичен антиген), %fPSA

1. Какво представлява free PSA ?
Простатно-специфичният антиген(PSA) е серинова протеаза, която се произвежда от клетките на простатната жлеза. Секретира се в семенната течност, където има втечняваща функция. PSA дифундира в кръвта и основно циркулира като свързана с белтъци фракция. Малка част от PSA може да се инактивира, което води до появата на форма, необразуваща комплекси с белтъци- свободен PSA(freePSA, fPSA).

2. Защо се изследва fPSA ?
Подпомага диагнозата простатен карцином.

3.Материал за изследване и подготовка
Серум. Изследва се минимум 10 дни след ректално туширане. Препоръчително е изследването да се извърши преди започване на лечение и минимум 15 дни след оперативна интервенция, химио- или лъчетерапия.

4. Как да се тълкуват резултатите за процент freePSA ?
Процентното съдържание на свободен PSA(% freePSA) варира според простатното заболяване и е по-нисък при пациенти с рак на простатата, отколкото при здрави лица или при пациенти с доброкачествено заболяване.

5. Референтни граници
Препоръчителни са стойности за free PSA над 25%.

Оцени сега