маркер CA 15-3

Начин на вземане: Венозна или капилярна кръв. Епруветка за серум със сепарационен гел – отделен серум.

Условия за вземане: Преди обяд до 12ч.

CA 15-3(Brest, BR)

Изследването на маркера има стойност при: карцином на млечната жлезаметастазирали карциноми от панкреас, яйчник, дебело черво, бял дроб, стомах, матка.

Неспецифично повишени стойности могат да се наблюдават при – чернодробна цироза, остри и хронични хепатити.

Референтни граници: възрастни: до 25 U/ml

Оцени сега