Риск на Алгор. за Овариална Малигнизация (ROMA)

Начин на вземане: Венозна или капилярна кръв. Епруветка за серум със сепарационен гел – отделен серум.

Условия за вземане: НЯМА

  • Риск за Овариална Малигнизация (ROMA) фертилни
  • Риск за Овариална Малигнизация (ROMA) – постменоп.
  • маркер CA-125
  • маркер HE4
Оцени сега