маркер SCC

Начин на вземане: Венозна или капилярна кръв. Епруветка за серум със сепарационен гел – отделен серум.

Условия за вземане: Преди обяд до 12ч.

SCC

Сквамоцелуларен карциномен антиген (SCC) – Сквамоцелуларният карциномен антиген е гликопротеин с молекулна маса 48 кДа и представлява субфракция на Туморен Антиген(ТА-4)изолиран за първи път от тъкан на сквамоцелуларен карцином на маточната шийка. Информативно съдържание и клинично значение

Сквамоцелуларният карциномен антиген може да се използва като туморен маркер в следните случаи:

при болни с карцином на шийката на матката .В този случай може да служи за ранно откриване на рецидиви, наличие на резидуална болест и проследяване ефекта от терапията. Независимо , че притежава специфичност около 90% и чуствителност 70-80% при плоскоклетъчен карцином не се препоръчва самостоятелното му използване като скринингов маркер за откриване на първичен тумор.може да се използва като маркер на втори избор при пациенти с недребноклетъчен карцином на белия дроб(след Cyfra 21-1)при карцином на хранопроводаплоскоклетъчен карцином на анусакарциноми в областта на главата( езика) и шията
Леко повишени стойности (до 50% ) могат да се наблюдават в някои случаи при:

  • чернодробна цироза
  • карциноми на гастроинтестиналния тракт в това число и аденокарциноми
  • панкреатит
  • бъбречна недостатъчност
  • ендометриоза
  • и други гинекологични заболявания
  • в около 37% при пациети с хронични белодробни заболявания например ХОББ
  • псориазис, екземи, пемфигус

SCC антигена се среща нормално в потта, слюнката и други телесни секрети. Поради това замърсяването на материала за изследване с тях (напр. слюнчен аерозол) може да предизвика отчитане на фалшиво завишени стойности.

Референтни граници: до 1.5 ng/ml

Оцени сега