Ту-маркери женски профил 1:CA-125,He4,CA-153

МАРКЕРИТЕ СЕ ПУСКАТ ПРИ СЪМНЕНИЕ ЗА ПРОБЛЕМИ С ЯЙЧНИЦИ И ГЪРДА ИЛИ ПРОФИЛАКТИЧНО КАТО ДОПЪЛНЕНИЕ КЪМ ПРОФИЛАКТИЧНИЯ ПРЕГЛЕД.

Оцени сега

Цена: 76.00лв.

Кога ще бъде готов

Резултат до края на работния ден.

Условия за вземане

Сутрин на гладно,пие се достатъчно вода ,не се приемат лекарства и хранителни добавки.Работи се със серум отделен до час след пробовземане.