маркер S-100

Начин на вземане: Венозна или капилярнa кръв. Епруветка за серум със сепарационен гел – отделен серум

Условия за вземане: Преди обяд до 12ч.

Туморен маркер S100

S-100 са група кисели протеини с ниска молекулна маса, свързващи вътреклетъяния калций. S-100 протеини се срещат в ЦНС ( Главен мозък ), глиалните и Швановите клетки, меланоцитите, Лангерхансовите клетки, скелетните мускули, миокарда и бъбречната тъкан. Функцията им не е добре дефинирана, но се свързва с клетъчното делене и диференциация.

Повишени стойности на S-100 се наблюдават при:

  • злокачествен меланомтравматични увреждания и заболявания на ЦНС
  • бъбречна недостатъчност (до 20 пъти горната референтна граница)
  • чернодробни заболявания (3-4 пъти горната референтна граница)
  • немеланоцитни тумори, обикновено с чернодробни метастази

1.Използване на S-100 като маркер за Малигнен меланом.
Злокачественият меланом е най-агресивния тип кожен рак, произхождащ от пигмент продуциращите меланоцити.
Не е подходящ за диагноза – чувствителността на S-100 е свързана със стадия, под 4% в I и II стадий на заболяването.Прогноза – повечето проучвания свързват положителния резултат от S-100 с наличието на засегнат лимфен възел (основен прогностичен фактор при малигнен меланом), което е свързано с по-кратка ремисия и по-нисък процент на преживяемост.Ранна диагноза на рецидив – повишението на S-100, предшества с 4-23 седмици поставянето на диагнозата с визуалзиращи средства. Препоръчва се проследяване на пациентите с меланом след операцията, с големина на тумора над 1 мм. на всеки 3 месеца през първите 5 години, на всеки 6 месеца между 6 и 10-тата година.Мониториране на провежданата терапия – при добър терапевтичен отговор нивата на S-100 се понижават и стабилизират.

2. Използване на S-100 като маркер за травматично мозъчно увреждане:
Всяка година повече от 3 милиона човека в Европа, САЩ и Япония преживяват травми, включващи и травматично мозъчно увреждане. Диагностичният алгоритъм при пациенти с умерени и тежки травматични мозъчни увреждания е ясен – краниална компютърна томография (Скенер на глава), хоспитализация. При пациентите с леки травматични мозъчни увреждания, които са 80-90% от всички с травми на главата, включването на скенер рутинно в диагностичния алгоритъм не е оправдано, поради високата цена и факта, че само при 5% от тях се откриват посттравматични интракраниални лезии (кръвоизливи, мозъчен оток и др.). Точно при тези пациенти с леки травматични мозъчни увреждания може да се използва изследването на S-100 като обективен биомаркер, който при резултат в референтни стойност изключва наличието на интракраниални лезии (ССТ позитивни) с много висока вероятност. Важно изискване при изследване на S-100 е материал за изследване да се вземе в рамките на 3 часа след травмата, тъй като маркерът е с много кратък полуживот.

Референтни стойности:за деца до 1 г. — до 0.35 мкг/лза деца от 1 до 2 г.— до 0.25 мкг/лза възрастни — до 0.10 мкг/л

Оцени сега