total hCG (общ бета ЧХГ)

Начин на вземане: Венозна или капилярна кръв. Епруветка за серум със сепарационен гел – отделен серум.

Условия за вземане: Преди обяд до 12ч.

Общ ЧХГ (Total HCG)

Общ ЧХГ (интактен ЧХГ + бета субединица)

Човешкият хорионгонадатропин (ЧХГ, HCG) е гликопротеин, който се състои от две субединици (α- и β-), образуващи интактния хормон.

ЧХГ се продуцира от плацентата по време на бременност. Биологичното действие на ЧХГ е свързано с поддържане на жълтото тяло по време на бременността. Той също така повлиява образуването на стероиди. Серумът на бременна жена съдържа главно интактен HCG. ЧХГ може да бъде регистриран с кръвен тест най-рано около 11 дни след зачеване. В общия случай ЧХГ се удвоява на всеки 48-72 часа, като нивата му достигнат най-високи стойности в 8 до 11 гестационна седмица и след това намаляват през останалата част от бременността, без да се нормализират.

Повишени стойности при бременни служат като индикатор за хориокарцинома, гроздовидна бременност. Понижени стойности са показател за спонтанен или предизвикан аборт, ектопична бременност, гестоза или вътрематочна смърт.

Измерването на HCG се прави при скрининг за синдром на Даун, заедно с панел от други тестове (AFP, неконюгиран естриол) и други параметри като: точна гестационна възраст, телесно тегло и възраст на майката.

Повишени концентрации на HCG при небременни жени и мъже се откриват и при други заболявания като: тумори на герминативните клетки, яйчници, пикочен мехур, панкреас, стомах, бял и черен дроб и др.

Оцени сега