Корона вирус ПСР тест + Антитела

Този пакет изследвания се препоръчва за диагностика на инжекциозното заболяване Коронавирус, за определянето на скорошна или предишна среща с Covid-19, за проследяване състоянието на заболяването, при завръщане на работа, както и при пътувания в чужбина.

Изследването за антитела позволява да се определи имунния статус на организма след заразяване с Коронавриус, но не и директно за диагностициране на текуща инфекция с вируса.

Поради това се препоръчва да се извършат и двете изследвания в настоящия пакет.

Какви изследвания са включени в пакета?

  • ПСР тест за корона вирус – Coronavirus (SARS-CoV-2 RNA) rRT-PCR
  • Антитела RBD-IgG за корона вирус

Как протича изследването?

Взима се секрет, като се използва пръчица с памучен накрайник, която се вкарва през носа и устата.
Внимателно се “остъргва” задната част на носоглътката, за да попадне достатъчно материал за изследване върху тампона.

Процесът е неприятен и може да причини гадене.

Пробата се запечатва и се изпраща в лаборатория, която да извърши PCR тест.

Проверката за антитела се извършва чрез взимане на венозна кръв (Епруветка за серум със сепарационен гел) или периферна кръв (микротейнер 500 µl). Епруветката със гел се центрофугира след ретрахиране на съсирека и серумът се отделя в рамките на 30 мин. до 1 час. Отделеният серум (чрез гел-бариера или отделен, в подходяща епруветка за транспорт) се съхранява и транспортира при (2-8°С) до 24 часа.

Кога следва да се извърши изследването?

Най-добре изследването да се извърви сутрин на гладно или поне 3-4 часа след хранене.

Кога се получава резултата от изследването?

Ако пробите се вземат сутринта, резултатите може да са готови към края на работния ден – след 16:00 часа.

Ако пробите са взети след 12:00 часа, резултатите се получават на следващия работен.

4.7/5 - (3 votes)