Имунитет и SARS-COV-2

Лаборатория  Тошкина предлага тестване на кръвни проби за откриване на  IgM и IgG антитела срещу SARSCoV2 за имунна реакция на организма към инфекцията с вируса (метод ECLIA), който е по-надежден от „бързите“ тестове.

Изследването на IgM и IgG антитела срещу SARSCoV2 е полезно при скорошна или предишна експозиция на вируса, като проверява имунната реакция на организма ви в отговор на срещата.

За извършване на анализа е необходима венозна кръв. В резултата се отразява присъствието (положителен) или отсъствието (отрицателен) на двата класа антитела и се дава съответната интерпретация.

Тестът се препоръчва при всеки човек, който иска да провери дали е имал среща с вируса:

  • Наблюдение на дългосрочния имунитет към вируса;
  • За служители, които желаят да се завърнат на работа;
  • За изследване след вероятен предишен контакт с болен от COVID-19;
  • След пътуване в чужбина;
  • След преболедуване от вирусно заболяване с подобни на COVID-19 симптоми, чиито причинител не е доказан.

Резултатът в готов до края на работният ден.

Оцени сега