маркер HE4

Начин на вземане: Венозна или капилярна кръв. Епруветка за серум със сепарационен гел – отделен серум.

Условия за вземане: Венозна или капилярна кръв. Епруветка за серум със сепарационен гел – отделен серум.

HE4 (Human epididymis protein)

Tуморен маркер за карцином на яйчника.

HE4 принадлежи към семейството на киселите гликопротеини с ниска молекулна маса. Секретира се от нормалната тъкан на женската полова система – фалопиеви тръби, ендометриум, ендоцервикс, както и в от епитела на респираторния тракт и гърдата . Повишени стойности на HE4 могат да се установят основно при тумор на яйчника:

  • 100% при ендометриален карцином;
  • 93% при серозен карцином;
  • 50% при “clear cell” карцином.
  • Повишени стойности на HE4 могат да се регистрират и при тумори на белия дроб, дебелото черво и гърдата.

Редица източници определят HE4 като най-ефективен туморен маркер за диагностика в ранните фази на карцином на яйчника. При комбинирано определяне на СА 125 и HE4, с изчисление на ROMA риска (математически алгоритъм за пресмятане риска дадена формация в малкия таз да е злокачествена) се постига много по-висока диагностична чувствителност, особено в началните стадии на заболяването.

Определяне на HE4 се препоръчва в следните случаи:
за диференциране на овариален карцином от овариална ендометриозна киста;при диагностициран тумор на яйчниците за контрол на терапевтичните действия, за откриване на рецидив или прогресиране на болестта (при пациентки с епителиален, овариален карцином);при пациентки с обемна формация в малкия таз (кисти на яйчници, доброкачествени новообразоувания на съседни органи);като допълнителен маркер заедно с СА 125 в хода на диагнозата на тумори на аднексите;За изследването се взема венозна или капилярна кръв.

Референтни стойности за HE4:
за жени в репродуктивна възраст: < 70 pmol/l;
след менопауза: < 140 pmol/l;

Оценка на риска според ROMA:
в репродуктивна възр.: <11.4 нисък риск; ≥11.4 висок риск;след менопауза: <29.9 нисък риск; ≥29.9 висок.риск;

Оцени сега