Бета2 Микроглобулин

Начин на вземане: Венозна или капилярна кръв. Епруветка за серум със сепарационен гел – отделен серум.

Условия за вземане: Преди обяд до 12ч.

β2 МИКРОГЛОБУЛИН (ΒMG)

β2-микроглобулинът e нискомолекулярен белтък. Причислява се към HLA системата (-А1-B и -С антиген). Може да бъде доказан във всички телесни течности, включително в кръвта и урината. Филтрира се през гломерулите и се реабсорбира в клетките на проксималния тубул. Нормално в урината се съдържат следи от β2-микроглобулин.

Информативно съдържание и клинично значение

Доброкачествени заболявания:
Екскрецията на този белтък се увеличава при тубулоинтерстициални заболявания, отравяния с тежки метали, антикарциноматозно лечение, противовъзпалително лечение.При пациенти с ревматоиден артрит, системен лупус еритематодес, саркоидоза, вирусни заболявания, серумното ниво на β2-микроглобулин корелира с активността на заболяването. Използва се като туморен маркер при малигнените заболявания на лимфната система:
болестта на Hodgkin;неходжкиновите лимфоми;хронични лимфни левкози;мултипления миелом.Концентрацията на β2-микроглобулин в серума корелира с големината на туморната маса и стадия, има прогностично значение и отразява до голяма степен успеха от лечението.

Повишено ниво на β2 микроглобулин е описано още при карцином на: стомаха;млечната жлеза;бронхите.

Референтни граници: 0.9 – 2.0 mg/l

Оцени сега