Бърз антиген тест за коронавирус

Какво определя изследването?

Лаборатория  Тошкина провежда изследването за определя наличие на вирусни антигени в носоглътката на човек.

Положителният резултат предполага текуща инфекция, но тя трябва да бъде потвърдена чрез PCR в контекста на клиничната картина, история за контакт с болен/заразоносител и други лабораторни и образни изследвания.

Кога да направя това изследване?

Изследването е полезно, когато:

  • Имате данни за инфекция – характерни симптоми;
  • Имате контакт с болен/заразоносител;
  • След пътуване в чужбина или район с висок процент на заразени.

Подготовка преди изследване

Препоръчва се да не са консумирани напитки или храна 30 мин преди взимане на пробата, както и да не са употребявани цигари.

Проба

  • назофарингеална проба

Цена 15 лв.

 

 

 

 

 

Оцени сега