Пакет изследвания за „бъбречна функция“

Пакетът бъбречни изследвания включва основните показатели, отразяващи функционалното състояние на бъбреците. В някои ситуации може да са необходими допълнителни изследвания. Подходящ за оценка на функционалното състояние на бъбреците и пикочните органи, за откриване на бъбречни заболявания: нефропатия, нефротичен синдром, гломерулонефрит, пиелонефрит, поликистоза, доброкачествени и злокачествени тумори, метастази в бъбреците, хронична бъбречна болест, амилоидоза, бъбречна туберкулоза, при профилактични прегледи.

Какви изследвания включва пакет изследвания за бъбреци?

 • ***** Биохимия
 • Общ белтък (Total protein)
 • Албумин (Albumin)
 • Креатинин (Creatinine)
 • Урея ( Urea )
 • ***** Урина – ОХИ
 • Урина pH (Urine)
 • Урина – Относително тегло ( Specific gravity )
 • Урина – Белтък (Protein)
 • Урина – Глюкоза ( Glucose )
 • Урина – Еритроцити,Хемоглобин (Erythrocytes, Hgb.)
 • Урина – Левкоцити ( Leukocytes )
 • Урина – Билирубин ( Bilirubin )
 • Урина – Уробилиноген ( Urobilinogen )
 • Урина – Нитрити ( Nitrite )
 • Урина – Кетони ( Ketones )
 • Седимент – Левкоцити ( Sediment WBCs )
 • Седимент – Еритроцити ( Sediment RBCs )
 • Седимент – Плоски епителни клетки ( SQECs )
 • Седимент – Сквамозни епителни клетки ( Squa. EC )
 • Седимент – Несквамозни епителни клетки ( NSQM EC )
 • Седимент – Транзиторни епителни клетки( Tran. EC )
 • Седимент – Ренални туболни eп. клетки ( Renal EC )
 • Седимент – Кристали ( Crystals )
 • Седим.- Крист. пикочна киселина (Cryst. uric acid)
 • Седимент – Кристали Са оксалати ( Ca oxalates )
 • Седимент – Кристали уратни ( Amorphous urates )
 • Седимент – Бактерии ( Bacteria )
 • Седимент-Цилиндри ( Cast )
 • Седимент – Хиалинни цилиндри ( Hyaline casts )
 • Седимент – други наблюдавани ( Other observed)

Как протича изследването?

Взема се кръв от вената на пациента. Епруветка за серум с гел и 1 чист, сух контейнер.

Взема се урина.

Кога следва да се извърши изследването?

Изследването се извърва сутрин до 10:00 часа на гладно.

Първа сутрешна урина (след локален тоалет, средна порция, отделена в чист съд).

Кога се получава резултата от изследването?

Резултатите се получават на същия работен ден до 18:00 часа.

Оцени сега