Профилактика „Мъже“

Този пакет изследвания се препоръчва за всички мъже, които се отнасят отговорно към своето здраве.

Профилактичните изследвания за мъжко и общо здраве следва да се извършват поне веднъж в годината.

Какви изследвания се включват пакет профилактика „Мъже“?

 • Тестостерон
 • PSА – Простатно-специфичен антиген
 • СУЕ (ESR) – Скорост на утаяване на еритроцитите
 • Урина – ОХИ на 10 показателя плюс седимент
 • Пълна кръвна картина (ПКК) – Хемограма за 21 показателя
 • Глюкоза (Glucose)
 • Общ белтък (Total protein)
 • Албумин (Albumin)
 • Креатинин (Creatinine)
 • Урея (Urea)
 • Пикочна киселина (Uric acid)
 • Билирубин – общ (Total Bilirubin)
 • Билирубин – директен (Direct Bilirubin)
 • Холестерол – общ (Total Cholesterol)
 • Холестерол – HDL (Cholesterol)
 • Холестерол – LDL (Cholesterol direct)
 • Триглицериди (Triglyceride )
 • АсАТ (GOT – AST)
 • АлАТ (GPT – ALT)
 • Гама ГТ (GGT)

Как протича изследването?

Взема се кръв от вената на пациента.

Кога следва да се извърши изследването?

Изследването се извърва сутрин до 10:00 часа на гладно.

Кога се получава резултата от изследването?

Резултатите се получават на следващия работен ден до 18:00 часа.

Оцени сега