Профилактика „Основен“

Профилактичните кръвни изследвания са важна част от ранната диагностика на много заболявания.

Превантивната медицина препоръчва да се извършват поне веднъж в годината.

Консултирайте се с нас за подходящи кръвни тестове, съобразени с вашата възраст, здравословно състояние и начин на живот.

Какви изследвания включва пакет Пакет Профилактика „Основен“?

 • СУЕ (ESR) – Скорост на утаяване на еритроцитите
 • ПЪЛНА КРЪВНА КАРТИНА (ПКК) – Хемограма за 21 показателя
 • WBC (Левкоцити)
 • Ly% (Лимфоцити – %)
 • Mo% (Моноцити – %)
 • Eos% (Еозинофили – %)
 • Baso% (Базофили – %)
 • Neu% (Неутрофили – %)
 • Ly# (Лимфоцити – бр.)
 • Mo# (Моноцити – бр.)
 • Eos# (Еозинофили – бр.)
 • Baso# (Базофили – бр.)
 • Neu# (Неутрофили – бр.)
 • RBC (Еритроцити – бр.)
 • Hgb (Хемоглобин)
 • Hct (Хематокрит)
 • MCV (Среден обем на еритроцита)
 • MCH (Средно съдържание на хемоглобин в еритроцитите)
 • MCHC (Средна конц-я на хемоглобин е еритроцитите)
 • RDW (Вариация на еритроцитното разпределение)
 • Plt (Трoмбоцити)
 • MPV (Среден обем на тромбоцита)
 • PDW (Варияция в тромбоцитното разпределение)
 • ***** Урина – ОХИ
 • Урина pH (Urine)
 • Урина – Белтък (Protein)
 • Урина – Глюкоза ( Glucose )
 • Урина – Еритроцити,Хемоглобин (Erythrocytes, Hgb.)
 • Урина – Левкоцити ( Leukocytes )
 • Урина – Билирубин ( Bilirubin )
 • Урина – Уробилиноген ( Urobilinogen )
 • Урина – Нитрити ( Nitrite )
 • Урина – Кетони ( Ketones )
 • Седимент – Левкоцити ( Sediment WBCs )
 • Седимент – Еритроцити ( Sediment RBCs )
 • Седимент – Плоски епителни клетки ( SQECs )
 • БИОХИМИЯ
 • Глюкоза (Glucose)
 • Общ белтък (Total protein)
 • Албумин (Albumin)
 • Креатинин (Creatinine)
 • Урея (Urea)
 • Пикочна киселина (Uric acid)
 • Алфа-амилаза (Amilase)
 • Липаза
 • Холестерол – общ (Total Cholesterol)
 • Холестерол – HDL (Cholesterol)
 • Холестерол – LDL (Cholesterol)
 • Триглицериди (Triglyceride)
 • АсАТ (GOT; AST)
 • АлАТ (GPT; ALT)
 • Гама ГТ ( GGT )
 • Алкална Фосфатаза ( Alkaline Phosphatase )
 • Натрий и Калий комплексно ( K-Potassium, Na-Sodium)
 • Калций общ (Ca-Calcium)
 • Фосфор (P-Phosphate)

Как протича изследването?

Взема се кръв от вената на пациента. Епруветка за серум със сепарационен гел и епруветка с K2EDTA.

Кога следва да се извърши изследването?

Изследването се извърва сутрин до 10:00 часа, на гладно.

Кога се получава резултата от изследването?

Резултатите са готови до края на работния ден.

Такса за обработка на биологичен материал е включена в пакетната цена.

Оцени сега