Предоперативен пакет – разширен

Този пакет изследвания се извършва преди предстояща оперативна интервенция.

Изследванията са относими към вашето здравословно състояние.

Възможно е вашият лекуващ лекар да назначи и други изследвания, които не са включени в предоперативният пакет посочен по-долу.

При наличие на алергии е необходимо да се извърши и изследвания за алаергии, назначени от специалист алерголог.

Какви изследвания включва пакет Пакет Предоперативен Минимум?

 • ПКК – Пълна кръвна картина или Хемограма – 21 показателя
 • СУЕ – Скорост на утаяване на еритроцитите
 • Време на кървене
 • Време на съсирване
 • Протромбиново време
 • Активирано парциално тромбопластиново време  – АPTT 
 • ***** Урина – ОХИ
 • Урина pH (Urine)
 • Урина – Белтък (Protein)
 • Урина – Глюкоза ( Glucose )
 • Урина – Еритроцити,Хемоглобин (Erythrocytes, Hgb.)
 • Урина – Левкоцити ( Leukocytes )
 • Урина – Билирубин ( Bilirubin )
 • Урина – Уробилиноген ( Urobilinogen )
 • Урина – Нитрити ( Nitrite )
 • Урина – Кетони ( Ketones )
 • Седимент – Левкоцити ( Sediment WBCs )
 • Седимент – Еритроцити ( Sediment RBCs )
 • Седимент – Плоски епителни клетки ( SQECs )
 • ***** Биохимия
 • Общ белтък (Total protein)
 • Албумин (Albumin)
 • Креатинин (Creatinine)
 • Урея ( Urea )
 • Човешкият имунодефицитен вирус (ХИВ)
 • Хепатит Б вирусният повърхностен антиген (HBsAg)
 • Хепатитен вирус С – Anti-HCV (Антитела срещу хепатитен вирус С)
 • Wasserman (изследване за сифилис)

Как протича изследването?

Взема се кръв от вената на пациента. Eпруветка с K2EDTA; Епруветка с NC 1:10 разреждане; Епруветка за серум с гел; Епруветка с Li-Hep.

Взема се урина.

Кога следва да се извърши изследването?

Изследването се извърва сутрин до 10:00 часа на гладно.

Първа сутрешна урина (след локален тоалет, средна порция, отделена в чист съд).

Кога се получава резултата от изследването?

Резултатите се получават на същия работен ден до 18:00 часа.

Оцени сега