Желязо и ЖСК фракции (Fe and TIBC)

Начин на вземане: Венозна или капилярнa кръв.Епруветка за серум със сепарационен гел – отделен серум.

Условия за вземане: Сутрин, на гладно до 10ч.

  • Желязо (Fe)
  • Свободен ЖСК ( UIBC )
  • Тотален ЖСК ( TIBC )

В кръвната плазма се съдържа под 0.2% от телесното желязо. Свободното желязо е силно токсично и относително неразтворимо, поради което цялото количество в плазмата е свързано с транспортния белтък трансферин. Трансферинът се синтезира в черния дроб и функцията му е да свързва и транспортира желязото до костния мозък, където то се включва в синтеза на хемоглобина или до депата, където се отлага като резервно желязо.

Около 1/3 от общото количество на трансферина в серума е свързан с желязо (около 30%). Максималния свързващ капацитет на трансферина е трикратно по-висок. Количеството желязо, което води до пълно насищане на серумния трансферин се нарича тотален желязосвързващ капацитет (тЖСК). Тоталният ЖСК е равен на концентрацията на трансферина в кръвния серум и изразява неговата потенциална възможност за свързване на свободно желязо до пълно насищане. Около 2/3 от общото количество на трансферина остават ненаситени (несвързани с желязо) това е т. нар. свободен (латентен) желязосвързващ капацитет (сЖСК), изпълняващ функцията на резервен транспортен механизъм.

Тъй като една от основните функции на желязото в човешкия организъм е участие в състава на хемоглобина, то изследването както на серумното желязо така и на ЖСК фракциите имат важно значение за диагнозата и диференцирането на различните видове анемии.

  • Рефернтна област за жени в репродуктивна възраст – от 6.6 до 26 μmol/L
  • Рефернтна област за мъже – от 11 до 28 μmol/L
Оцени сега