Триглицериди (Triglyceride)

Начин на вземане: Венозна или капилярна кръв. Епруветка за серум със сепарационен гел – отделен серум.

Условия за вземане: Сутрин, на гладно

Триглицеридите са естери на тривалентния алкохол глицерол. Поради слабата си разтворимост триглицеридите (също както и холестеролът и холестероловите естери) се срещат в серума изключително свързани в липопротеини.

Повишени стойности на триглицеридите (хипертриглицеридемия):

  • Бременност, медикаменти подтискащи овулацията.
  • Първични хиперлипопротеинемии, в резултат на забавен обмен на хиломикрони или VLDL в плазмата.
  • Вторични нарушения на липидния транспорт – захарен диабет, нефрозен синдром, хипотиреоидизъм, алкохолизъм, затлъстяване, панкреатити и др.

Понижени стойности на триглицеридите (хипотриглицеридемия):

  • Хронично недохранване, тежки хронични заболявания, малабсорбционни състояния и др.

Определянето на триглицеридите има важно клинично значение, тъй като те имат значението на самостоятелен рисков фартор за развитието на атеросклерозата. Изследването на т. нар. липиден статус (респ. холестерол – профил) включва определяне на общия холестерол, HDL-, LDL- и VLDL-холестерола и триглицеридите. Изследването се извършва сутрин на гладно, предхождано от 12 часов период на глад и бедна на мазнини вечеря.реф. стойноси <1.8 mmol/l

Оцени сега