Витамин Д тотал

Изследване Витамин Д тотал?

25-хидроксивитамин D (25-ОН Вит.D) е метаболитът, който обичайно се измерва и отразява количество на витамина в организма. Определянето му служи за откриване на недоимък или повишени нива.

Как протича изследването?

Взема се кръв от вената на пациента.

Кога следва да се извърши изследването?

Изследването се извърва сутрин до 10:00 часа, на гладно.

Кога се получава резултата от изследването?

Резултатите са готови до края на работния ден.

Оцени сега