Нeутрофилен желатиназа асоцииран липокаин (NGAL)

Неутрофилният желатиназа-асоцираният липокалин (NGAL), може да се окаже доста полезен ранен маркер за влошаваща се бъбречна функция и остро бъбречно увреждане (ОБУ)

NGAL (известен също като липокалин-2 или липокалин, свързан с неутрофилна желатиназа) е малък белтък, който се отделя в кръвта и урината при увреждане  на бъбреците. Белтъкът се открива в повишени нива по време на възпалителни процеци. По време на остра бъбречна недостатъчност, NGAL се секретира във високи нива в кръвта и урината. NGAL също се освобождава по време на остро увреждане на бъбреците, за разлика от серумния креатинин, който е  друг бъбречен диагностичен маркер.

Кога се изследва?

Изследва се при всички случаи на съмнение за увредена бъбречна функция, за оценка на гломерулната филтарция, при диабет, хитертония  и др.

Начин на вземане на проба:

Венозна или капилярнa кръв. Епруветка за серум със сепарационен гел – отделен серум.

Условия за вземане на проба:

Сутрин, на гладно до 10ч.

Пробата се работи с венозна кръв, като серумът се отделя в рамките на 15 мин. и се съхранява на температура 2-8 С в рамките на 24 ч.

Къде може да ми бъдат извършени изследвания за бъбреци?

В Бургас във всички манипулационни на Лаборатории Тошкина може да ви бъдат извършени кръвни изследвания за Цистатин С, както и да предоставите урина за анализ.

Проби могат да бъдат дадени и в Слънчев бряг в Клиника Вива и в град Айтос

 

Оцени сега