Носен Секрет

Начин на вземане: Секрет със стерилен тампон в транспортна среда

Условия за вземане: Преди прилагане на капки и мехлеми

Изследване за наличие на патогенна флората в носа включително. Материал за микробиологично изследване не се взема след прилагане на капки и мехлеми, съдържащи антибактериални агенти. Обикновенно се изработва за два-три дни в зависимист от растежа и вида на микроорганизмите, необходимоста от антибиограма. Важно е да се знае, че в носа винаги има растеж на микроорганизми – нормална флора. Това налага по-дълга процедура по изолиране на евентуални патогени.

Оцени сега