BNP в плазма (мозъчен натриуретичен пептид)

Начин на вземане: Венозна кръв. Вакутейнер с антикоагулант K2EDTA. Отделената плазма сесъхранява и транспортира при (2-8 оС) до 24 часа. Необходимо е ЕГН на пациента.

Условия за вземане: Сутрин, до 9:00ч.

Оцени сега