Урина-Общо хим. и седимент (Chemi & Microsc. Exam)

Начин на вземане: Урина. Транспортна епруветка за урина, чист, сух съд.

Урина-Общо хим. и седимент (Chemi & Microsc. Exam) – тестове:

 • Урина-pH
 • Урина – Относително тегло (Specific gravity)
 • Урина – белтък (Protein)
 • Урина – глюкоза (Glucose)
 • Урина – кръв (Blood)
 • Урина – билирубин (Bilirubin)
 • Урина – уробилиноген (Urobilinogen)
 • Урина – Нитрити (Nitrites)
 • Урина – кетони (Ketones)
 • Седимент – левкоцити (Sediment WBCs)
 • Седимент – еритроцити (Sediment RBCs)
 • Седимент – плоски епителни клетки (SQECs)
 • Седим.- крист. пикочна киселина (Cryst. uric acid)
 • Седимент – кристали Са оксалати (Ca oxalates)
 • Седимент – кристали уратни (Amorphous urates)
 • Седимент – други наблюдавани ( Other observed)
Оцени сега