Креатинин в диуреза (Creatinin in diuresis)

Начин на вземане: 24 часова урина. Чист, сух контейнер (съд)

Условия за вземане: 24 часова урина се събира в добре измит съд. Съдът се съхранява на (2-8С) до приключване на събирането.Първата сутрешна урина се изхвърля. Всяка следваща порция се събира в същия съд до следващата сутрин в същия час. Размесва се добре и се измерва точното

Оцени сега