Профилактика-черен дроб

Начин на вземане: Венозна или капилярнa кръв. Пълна кръв – EDTA и отделен серум.

Условия за вземане: Сутрин, на гладно.

Пакета включва следните тестове:

  • ПКК (пълна кръвна картина  22 параметра
  • СУЕ (скорост на утаяване на еритроци
  • урина ОХИ  седимент
  • Билирубин общ и директен
  • Чернодробни ензими (ASAT, ALAT, Гама-GT)
  • Алкална фосфатаза
  • HbsAg
  • anti HCV
  • anti HBsAg
  • HBeAg/antiHBeAg

общо изследвани показатели 44 Редовна цена 123лв с отстъпка 83 лв

Оцени сега