Бъбречна функция

Начин на вземане: Венозна кръв и урина. Епруветка за серум с гел 1 чист, сух контейнер. Изисква се информация за ръст, тегло и възраст.

Условия за вземане: Сутрин, на гладно

 • Общ белтък (Total protein)
 • Албумин (Albumin)
 • Креатинин (Creatinine)
 • Урея ( Urea )
 • Пикочна киселина (Uric acid)
 • Калий ( K ; Potassium)
 • Натрий ( Na ; Sodium )
 • Калций общ ( Ca ; Calcium )
 • Фосфор ( P ; Phosphate )
 • ***** Урина – ОХИ
 • Белтък в диуреза ( Protein in diuresis)
Оцени сега