Neurotransmitter basic/невротрансмитери -базисен пакет: Adrenalin,Noradrenalin ,dopamin,serotonin

Двете порции урина взети в стерилни контейнери се носят в лабораторията и се транспортират в специално предоставен кит в Германия

Оцени сега

Цена: 360.00лв.

Кога ще бъде готов

Резултат до края на работния ден.

Условия за вземане

първа сутрешна урина ,втора сутрешна урина след 2-4 часа