Креатинин (Creatinine)

Начин на вземане: Венозна или капилярнa кръв. Епруветка за серум със сепарационен гел – отделен серум.

Условия за вземане: Сутрин, на гладно до10ч. Съобщете за прием на лекарства.

Креатининът е един от най-важните показатели за оценка на бъбречната функция. Производството на креатинина зависи от мускулната маса. Съответно на това при мъжете стойностите му са малко по-високи в сравнение с жените. Нивото му в циркулиращата кръв е относително постоянно. Креатининът се отделя от кръвта почти изцяло чрез филтриране през гломерулите на бъбрека (гломерулът е основна функционална единица на бъбрека). Затова той служи като показател за тяхната функция. Степента на излъчване на креатинина се влияе и от възрастта.

Извънбъбречните фактори (напр. прием на белтъчини с храната) се отразяват незначително върху нивото на серумния креатинин, поради което се смята, че изследването му дава много по-точна представа за бъбречната функция от изследването на уреята. Стойностите на серумния креатинин дават представа не толкова за ранните, начални увреждания на бъбреците, колкото за степента и стадия на хроничната бъбречна недостатъчност. Стойностите на серумния креатинин са зависими от метода на изследване.

Нивата могат временно да се повишат при:

  • дехидратация
  • хиповолемия
  • консумация на много месо
  • медикаменти /нестероидни противовъзпалителни, химиотерапия, cimetidine/
  • мускулно увреждане

жени 53-97
мъже 55-115
новородени до 125
кърмачета до 3 месеца-до72
кърмачета над 3 месеца-до 80

Оцени сега