Витамин D total (25-OH Vitamin D)

Начин на вземане: Венозна или капилярна кръв. Епруветка за серум със сепарационен гел – отделен серум. Отделеният серум (чрез гел-бариера или отделен, в подходяща епруветка за транспорт) се съхранява и транспортира при (2-8 градуса) до 24 часа. Да не се излага на пряка светлина.

Условия за вземане: Сутрин до 9ч. Минимум 10 дни след последен прием на витамини и хранителни добавки.

Оцени сега