Дигоксин ( Digoxin )

Начин на вземане: Венозна или капилярна кръв. Епруветка за серум със сепарационен гел – отделен серум.

Условия за вземане: Сутрин до 9ч. Преди приемане на сутрешната доза. Прием на лекарството поне 5-7 дни без промяна на дозовия режим.

Оцени сега