Стерилна урина-еднократно

Начин на вземане: Урина. Стерилен контейнер или вакутейнер за стерилна урина.

Условия за вземане: Средна струя на първа сутрешна урина след тоалет отделена в стерилен съд.

Оцени сега