Rh фенотип и Kell антиген

Начин на вземане: Венозна или капилярна кръв. Епруветка с антикоагулант K2EDTA или Епруветка Li-HEP.

Условия за вземане: НЯМА

Определяне на антигените от Rh-системата (CcDEe) и на Kell антигена

Изследването се извършва на всички бремнни жени и на пациенти, на които им предстоят многократни кръвопреливания, особено при деца с таласемия или хемофилия, с оглед подбора на подходяща кръв за преливане.

Използваният метод се базира на принципа на аглутинацията – колонна хемаглутинационна технология. Нормалните човешки еритроцити се аглутинират в присъствието на антитела, директно насочени към антиген, съдържащ се в еритроцитната мембрана.

Оцени сега