Пълна Кръвна Картина 22 показателя (ПКК)

Начин на вземане: Венозна или капилярна кръв. При възрастни се препоръчва да се вземе кръв от вена, докато при деца се допуска изследване на кръв от пръстта (капилярна).

Условия за вземане: Сутрин до 10 ч. на гладно.

Изследването обхваща основните компоненти в кръвта – левкоцити, еритрицити, тромбоцити, хемоглобин и техни показатели като количество, съотношение, големина и други. Диференциалната кръвна картина (ДКК) измерва отделните видове левкоцити и тяхното съотношение. Данните от кръвната картина служат за оценка на общото състояние на организма. Също така имат голямо значение при диагностицирането на анемии, възпалителни, инфекциозни, туморни заболявания или такива на кръвта.

Vidove-kravni-kletki

WBC – Левкоцити 

Резултатите от изследването информират за общия брой на левкоцитите в кръвта в абсолютно количество.

Високият брой бели кръвни клетки (левкоцитоза), може да бъде резултат от инфекции, причинени от бактерии и някои вируси, възпаления, алергични реакции, левкемия, при некроза – когато са налице травми, изгаряния, операция или инфаркт. 

Ниските нива на бели кръвни клетки (левкопения) могат да бъдат свързани с костния мозък – увреждане, рак или заболяване, при което костният мозък не произвежда достатъчно бели кръвни клетки (напр. дефицит на витамин В12 или фолиева киселина). Също така ниският брой левкоцити може да бъде в резулат на автоимунно заболяване, хранителен дефицит, тежка инфекция (напр. сепсис) или заболяване на имунната система като ХИВ. 

Възраст WBC, G/l
Възрастни 3.5 – 10.3
<24 часа 9.5 – 34
1 ден – 1 седмица 5.25
1 седмица – 1 месец 5 – 20
1-3 месеца 5.5 – 18
3 месеца – 2 години 6 – 17
2-4 години 5.5 – 15
4-6 години 5 – 14
>14 години  4 – 11
ДКК – левкоцитна формула

ДКК означава процентното съотношение на различните видове левкоцити, представено в относително (процент%) количество. Отделните видове левкоцити се различават по произход, фукции и външен вид. 

RBC – Еритроцити

Физиологично увеличение на еритроцитите се наблюдава при новородени, голяма надморска височина, патологично увеличение при еритремия, хронични белодробни заболявания, загуба на течности. Намалени стойности са свързани най-често с анемии.

Възраст RBC, T/l
Мъже 4.5 – 6.2
Жени 4.1 – 5.5
<1 седмица 4.3 – 6.8
1 седмица – 1 месец 3.7 – 6.1
1-3 месеца 3.6 – 5.2
1-6 години 3.7 – 5.7
6-14 години 3.8 – 5.8
>14 год момчета 4.5 – 6.2
>14 год момичета  4.1 – 5.5

Hb – Хемоглобин 

Хемоглобинът е желязо съдържащ белтък намиращ се в еритроцитите, чиято основна функция е да транспортира кислород до тъканите. Концентрацията на хемоглобина е понижена при анемии, а увеличена при еритремия успоредно с еритроцитите, вторично при белодробни заболявания, сърдечни пороци и др.

Възраст HB, g/l
Мъже 140 – 180
Жени 120 – 160
<1 седмица 154 – 240
1 седмица – 1 месец 127 – 187
1-3 месеца 92 – 150
3-6 месеца 101 – 129
6-12 месеца 107 – 131
3-6 години 110 – 143
6-14 години 118 – 150
>14 год   момичета 120 – 170
>14 год   момчета 140 – 180

HCT – Хематокрит 

Представлява отношение на обема на кръвни клетки, спрямо общия обем на кръвта. Тъй като обемът на червените кръвни клетки е многократно по-голям от този на всички останали формени елементи, хематокритът дава информация за отношението на обема на еритроцитите спрямо общия обем на кръвта. Намалените нива са характерни при анемии, а повишените – при състояния протичащи с увеличение на еритроцитите.

Възраст HCT, l/l
Мъже 0.42 – 0.52
Жени 0.36 – 0.48
<1 седмица 0.5 – 0.7
1 седмица – 1 месец 0.42 – 0.62
1-3 месеца 0.3 – 0.44
3-12 месеца 0.35 – 0.43
1-6 години 0.31 – 0.43
6-14 години 0.33 – 0.45
>14 години момичета 0.36 – 0.45
>14 години момчета 0.45 – 0.5
MCV – Среден обем на еритроцитите 

Дава информация за големината на еритроцитите. Заедно други два показателя MCH и MCHC служат за диагностика и типизиране вида на анемията.

Възраст MVC, fl
Възрастни 82 – 96
<1 седмица 94 – 135
1 седмица – 1 месец 94 – 135
1-3 месеца 84 – 128
3-6 месеца  73 – 101
3-6 години 72 – 88
6-14 години 70 – 93
>14 години 82 – 96
MCH – Средно съдържание на хемоглобина в един еритроцит
Възраст MCH, pg
Възрастни 26 – 34
<1 седмица 29 – 41
1 седмица – 3 месеца 26 – 38
3-12 месеца 23 – 31
1-14 години 22 – 34
>14 години 28 – 34
MCHC – Средна концентрация на хемоглобина в еритроцитите

Измерва средната концентрация на хемоглобина отнесен към еритроцитната маса. Има значение за диагностика на анемии.

  • Референтни стойности: 330 – 350 g/l
RDW – Девиация на еритроцитите

Девиацията или разсейването на еритроцитите в зависимост от техният обем (MCV). Увеличава се при анемии и е признак на анизоцитоза, наличие на еритроцити с различна големина извън физиологично допустимата.

  • Референтни стойности: 13 – 21
MPV – Среден обем на тромбоцитите
  • Референтни стойности: 6 – 12 fl
СУЕ – Скорост на утаяване на еритроцитите

Промяната в СУЕ (ESR) може да служи като косвен признак за текущ възпалителен или друг патологичен процес. 

  • жени 2-15 mm/час
  • мъже – 1-10 mm/час.

PLT тромбоцити

Намаление на броя на тромбоцитите (тромбоцитопения )се наблюдава при болест на Верлхов, напреднал стадий на чернодробни заболявания, отравяне с химически вещества, медикаменти, левкози.

Увеличени количества на тромбоцитите (тромбоцитоза) се наблюдава при хронични възпалителни процеси, спленомегалия, карциноми и др.

Възраст PLT, G/l
Възрастни 140 – 440
<1 седмица 140 – 305
1 седмица – 1 месец 150 – 360
1 месец – 6 години 210 – 500
6-10 години 180 – 520
10-14 години 150 – 410
RDV – Девиация на тромбоцитите 

Показател, аналогичен на девиацията при еритроцитите

  • Референтни стойности: 9.4 – 18.1
MPV – Среден обем на тромбоцитите 
  • Референтни стойности: 6 – 12 fl
5/5 - (5 votes)