OVERLAP Синдроми на съед. тъкан

Начин на вземане: Венозна или капилярна кръв. Епруветка за серум със сепарационен гел – отделен серум.

Условия за вземане: няма

Оцени сега