Neurotransmitter plus/невротрансмитери -разширен:adrenalin,noradrenalin,dopamin,serotonin,glutamate,GABA

  1. Транспортира се в специален кит предоставен от немска лаборатория като двете порции урина се носят в лабораторията .Не се консумира два дни морска храна банани ,сирене ,бадеми,алкохол,кафе,енергийни напитки.
  2. Работи се с втора сутрешна урина
  3. При ставане се уринира и тази урина не се изследва .записвате часа на първото уриниране.
  4. 2-4 часа след първото сутрешно уриниране давате средна порция урина в стерилен контейнер.
  5. Този контейнер се носи в лабораторията за анализ.
Оцени сега

Цена: 490.00лв.

Кога ще бъде готов

Резултат до 10 работни дни

Условия за вземане

първа сутрешна урина-се изхвърля ,втора сутрешна урина след 2-4 часа се събира в стерилен контейнер