Имунофенотипизиране на лимф.-стн. пан.

Начин на вземане: Венозна или капилярнa кръв. Епруветка с антикоагулант K2EDTA.

Условия за вземане: няма

Имунофенотипизиране на лимф.-стн. пан. – тестове

 • Общи Т лимфоцити (CD3+)
 • Общи Т лимфоцити (CD3+) %
 • Общи В лимфоцити (CD19+)
 • Общи В лимфоцити (CD19+) %
 • T Helper (CD3/CD4+) лимфоцити
 • T Helper (CD3/CD4+) % лимфоцити
 • T Suppressor (CD3/CD8+) лимфоцити
 • T Suppressor (CD3/CD8+) % лимфоцити
 • NK клетки (CD3-/CD16+/CD56+)
 • NK клетки (CD3-/CD16+/CD56+) %
 • CD4:CD8
Оцени сега