Ебщайн-Бар-Вирус IgG blot

Начин на вземане: Венозна или капилярна кръв. Епруветка за серум със сепарационен гел – отделен серум. Отделеният серум (чрез гел-бариера или отделен, в подходяща епруветка за транспорт) се съхранява и транспортира при (2-8 градуса) до 24 часа.

Условия за вземане: НЯМА

„Ебщайн-Бар-Вирус IgG blot“ – тестове:

  • EBNA-1
  • VCA P18
  • VCA P23
  • IEA BZLF1
  • EA P138
  • EA P54
Оцени сега