Хемокултура

Начин на вземане: Венозна кръв. Аеробна и анаеробна течни среди за хемокултури за възрастни, среда за хемокултура за деца.

Условия за вземане: Материала се взема от лекар специалист

Оцени сега