Инфекц. мононукл. (EBV VCA IgG)

Начин на вземане: Венозна или капилярнa кръв. Епруветка за серум със сепарационен гел – отделен серум.

Условия за вземане: НЯМА

Оцени сега