anti-Annexin V IgМ (анти анексин V) количествен

Начин на вземане: Венозна или капилярнa кръв. Епруветка за серум със сепарационен гел – отделен серум.

Условия за вземане: няма

Оцени сега